måndag 30 juni 2008

Svar på tal


Vännen Martin lämnade en inspirerad kommentar till mitt första inlägg i denna blogg, bestående av en variant på Rosenkransbönen, här riktad till Freyja, snarare än till Hennes (kom vi överens om) allt för blodfattiga syster Maria.

Hell Dig, Freyja, full av nåd
gudarna är med Dig.

Välsignad är Du bland vaner,

och välsignad är Din livsfrukt.

Heliga Freyja, Njords dotter,

se till oss människor,

nu och i vår dödsstund.
Hell Dig!

Ibland får man hastigt svar på tal, från både gudar och människor. Återstår att se hur vi kan använda denna text. Jag anar en knirrande dörr som öppnar sig, och bakom den, något stort.

(Bilden: Bronsskulpturen Mary Queen of Heaven står i St Helen Catholic Church, Pearland, Texas.)

2 kommentarer:

johanna sa...

Frågan är, har ni något eget att komma med, eller lånar ni allt?

Eira sa...

*ler* johanna: bör man inte fråga detsamma då kanske?

Hell Freyja!