fredag 11 juli 2008

Blot vid högarnaI onsdags höll jag och mannen ett parblot vid Uppsala Högar. De inbjudna paren, förutom vi själva, var Johan och Angelika och Frey och Freyja. Låt er inte luras av att Frey syns tydligast på bilden - Freyja var närvarande i allra högsta grad! Freystatyn, som är runt en och en halv meter hög och belagd med bladguld runt hjälmen, är snidad av Johan. (Altarstenen vi dukade upp på är rest av förre påven, läs Farsgaltens reflexioner kring det och den katolska utskällningen vi fick här.)


Efter parblot, katolikkonfrontation och picknickgille i det gröna höll vi också en liten högtid till Tors ära, i en dunge alldeles bredvid där en medhedning hängt en betonghammare kring ett träd. Regn och åska hängde i luften, men vi hann från trakten innan Tor fick visa vad Han kan. Undrar just om katolikerna gjorde det?

tisdag 1 juli 2008

Jag reser nid mot Metapedia

Metapedia presenteras av sina upphovsmän som ett elektroniskt uppslagsverk med "ett metapolitiskt syfte". De skriver vidare att "En metapolitisk strategi --- ämnar att sprida en långsiktigt verkande världsåskådning". Uppslagsverket och dess användning och utvidgning nämns som en "väsentlig del av (en) kulturell kamp".
Den kulturkamp Metapedia stödjer beskrivs av dem själva så här: "Vår kulturkamp är inte "en kamp till alla kulturers försvar", utan först och främst en kamp för den europeiska kulturen, vilken måste betrakta sig själv som högre stående." Vidare slår man fast att "för att rädda den europeiska kulturen räcker det inte med att man fördömer förstörelsen av den, dess räddning kräver även en genomtänkt strategisk motoffensiv".

Efter en sökning på "Brisingasmycket" i Metapedias databas får jag veta att "Brisingamen bar på skyddande krafter, vilket passade en annars ganska veka gudinnan väl." (sic!) Den veka gudinnan som åsyftas är förstås Freyja. Vidare meddelas efter en sökning på "Freja" att "Frejas kärlek är öm och mild, i motsatts till Frejs som är het och lidelsefull".

Om att kalla Vår Fru för vek är vad dessa kulturkämpar betecknar som "en genomtänkt strategisk motoffensiv", behöver vi nog inte vara särskilt oroliga för att de skall röna någon framgång. (Och om de tror att Frejs kärlek endast är av den heta och lidelsefulla sorten, behöver vi nog inte heller oroa oss för att de får fortplanta sig allt för vidlyftigt.)

Jag reser härmed nid mot Metapedia, dess upphovsmän och alla deras meningsfränder. Må de bli varse att Hon varken är kärleksfull, öm eller mild mot sådana som dem. Må Hon som besitter outgrundlig vishet utöva Sin makt mot dem som häver ur sig outgrundlig dumhet i Hennes namn.